Vad gör jag om jag har fått en skadad produkt?

Om du har mottagit en produkt som är defekt i din leverans ska du kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig att registrera en reklamation.

Ange gärna om du tror att felet beror på en transportskada (t.ex. intryckta hörn, krossat glas och keramik) eller om det är en defekt som har uppstått vid produktionen. 

Om du har möjlighet att ta en eller flera bilder på skadan samt emballaget så underlättar det vår reklamationsprocessen väldigt mycket.

Till skillnad från återköp är varje reklamationsärende unikt och kundservicepersonalen måste ta ställning till varje enskilt fall. Skicka därför aldrig tillbaka någonting till oss innan du har kontaktat kundservice och vi har kommit fram till vad som behöver göras i ärendet.

Följ denna länk för att gå vidare med din reklamation: https://www.kitchentime.se/sv/kundservice

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk